Fysiotherapie Bakker

Tel: (0527) 61 52 51     Belmoment: bij voorkeur tussen 09.00 en 12.00 uur

Tarieven

Maak een afspraak

Tarieven

Wij hebben met alle Zorgverzekeraars collectieve afspraken gemaakt voor wat betreft de tarieven en het rechtstreeks elektronisch declareren.

Wanneer u niet voor de Fysiotherapie verzekerd bent, dan wordt u verzocht per behandeling te betalen per pin.

Tarieven 2023:

Zitting fysiotherapie  €   45,00
1e consult     €   65,00
Zitting Manuele therapie €   65,00
Zitting Oedeemtherapie                                 €   65,00

Lange zitting fysiotherapie

€    65,00

Echografie, inclusief 1e consult

€  110,00

Toeslag aan huis behandeling

€   20,00

Rapporteren externen          €   50,00
Niet nagekomen afspraak                            €   25,00
Verstrekte verband en hulpmiddelen        op aanvraag

 

 • Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw verzekering (en eventueel aanvullend pakket). U wordt zelf geacht de polisvoorwaarden te kennen. Raadpleeg uw polis. Wij willen u graag met raad en daad terzijde staan maar u blijft zelf verantwoordelijk. 

 • De afspraak voor een behandeling wordt genoteerd op uw afsprakenkaart of u krijgt bericht in de afspraken-App. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. 

 • Een behandeling kan ook gegeven worden via beeldbellen of telefonische zitting. Hiervoor gelden ook de zitting tarieven.

 • Verslaglegging naar de huisarts of verwijzend arts is een standaardprocedure. U dient aan te geven wanneer u hier bezwaar tegen hebt. 

 • Er zijn preventieve maatregelen genomen in relatie tot infectieziekten, zoals reiniging oefenapparatuur na gebruik.

 • Bij Corona-klachten dient de behandeling te worden uitgesteld.

 • I.v.m. de hygiëne vragen wij u om een handdoek mee te nemen voor de behandeling. De oefenzaal alleen betreden met daarvoor geschikt schoeisel. 

 • Wij staan open voor ideeën en nuttige tips. Vertel het ons! Er is een ideeënformulier in de wachtruimte! 

 • Klachtenregeling: een brochure over de klachtenregeling kunt u vinden in het folderrek of vraag ernaar. 

 • Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd en u hebt recht tot inzage (Privacyreglement, AVG).  

 • Wij werken mee aan het landelijke project dataverzameling voor studiedoeleinden en kwaliteitsverbetering. Deze anonieme gegevens worden met in acht name van uw privacy gedeeld. Indien gewenst kan uw deelname worden gewist.  

 • Wij werken met e-Health: online-oefenprogramma’s; online-vragenlijsten; online-feedbackformulier; afspraakherinneringen; facturering via de e-mail. Indien gewenst kan uw deelname worden gewist.  

 • Vanuit de opleidingen fysiotherapie in Groningen, Utrecht, Amsterdam en Thim uit Nieuwegein begeleiden wij stagiaires. Mocht u bezwaar hebben tegen het behandeld worden door een stagiaire, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier rekening mee gehouden worden. 

 • Voor diefstal en vermissing van goederen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. 

 • Het is verboden om zonder toestemming de computers te bedienen of om gegevens te raadplegen. 

Wilt u meer weten over tarieven of declaraties? U kunt ons bellen (tel: 0527615251 ) of stuur een E-mail.

Het laatste nieuws van Fysiotherapie Bakker

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze praktijk en vakgebied.

KNVB- Erik & Jeroen ook werkzaam in Zeist
KNVB- Erik & Jeroen ook werkzaam in Zeist

Onze collega's Erik Stolte en Jeroen de Groet zijn naast hun werkzaamheden bij Fysiotherapie Bakker ook beiden 2 dagen aan het werk bij de KNVB in Zeist.

Lees meer
 De Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) van start!
De Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) van start!

De gecombineerde Leefstijl Interventie De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlinterventie waarbij ondersteuning op het gebied van bewegen, voeding en gedrag centraal staat. Deze GLI is een multidisciplinair programma vanuit Fysiotherapie Bakker, Diëtiste Marjolijn Bakker en de Buurtsportcoach van Carrefour .

Lees meer
Hoge waardering voor onze dienstverlening
Hoge waardering voor onze dienstverlening

Onze patiënten waarderen onze dienstverlening in 2022 opnieuw met een hoge score! Daar zijn wij erg blij mee en best wel trots op. De stem van de patiënt is voor ons relevant om samen onze zorg te verbeteren.

Lees meer