Fysiotherapie Bakker

Tel: (0527) 61 52 51     Belmoment: bij voorkeur tussen 09.00 en 12.00 uur

COPD & Astma

Maak een afspraak

COPD & Astma

Actief programma voor mensen met luchtwegproblemen (COPD)

Met bewegen minder benauwdheid
Mensen met COPD worden door inspanning benauwder. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Als die bewegingen al een hele opgave zijn, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. En zo worden mensen steeds benauwder, gaan ze nog minder bewegen en kunnen ze steeds minder. Een programma op maat kan mensen met COPD helpen om deze spiraal te doorbreken.

Bewegen geeft lucht
Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant? Heeft u ook last van hoestbuien? U zult denken dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen.
Maar het omgekeerde is waar. Wist u dat wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, het extra belangrijk is dat u beweegt? Als u minder beweegt, zult u juist eerder klachten krijgen en uw mogelijkheden zullen steeds verder afnemen.

Elke dag verantwoord bewegen
Speciaal voor mensen met COPD is het programma COPD ontwikkeld. U doorloopt het programma samen met een kwaliteitsfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut is speciaal opgeleid voor COPD en daarmee deskundig om u te begeleiden tijdens het programma. Uw begeleiding is in goede handen.

Uw persoonlijke programma

De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en een aantal testen. Hierdoor kan de fysiotherapeut u het programma op maat aanbieden. De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken. Na afloop van het programma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen en met u de resultaten en de voortgang bespreken.

Drie stappen naar gezond bewegen
Het programma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Verder is het programma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met COPD. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen. Het programma duurt in totaal drie maanden (twaalf weken) en bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Stap 2: actief programma COPD
Stap 3: Dagelijks bewegen

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Wanneer u de eerste stap zet, ontvangt u thuis alle informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar uw eerste gesprek. Nadat de fysiotherapeut de vragen en antwoorden met u heeft doorgenomen, worden de testonderdelen doorlopen. De testonderdelen zijn: een beweegervaringstest, een conditietest en een aantal fitheidtesten.
Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan uw fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan het programma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Stap 2: Beweegprogramma COPD
Na uw eerste gesprek en testen kunt u eventueel instromen in het programma. In twaalf weken doorloopt u een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Het programma COPD is te verdelen in drie onderdelen:

  1. Goed beginnen
    U ontvangt informatie en voorlichting over het programma. Het belangrijkste in het inleidende programma is dat u weer plezier krijgt in bewegen. Daar zorgt u samen met uw fysiotherapeut voor. U leert ook herkennen wat normale verschijnselen zijn wanneer u bepaalde bewegingen maakt.
  2. Uw persoonlijke programma
    Na drie weken gaat u door met het verder opbouwen van uw actieveprogramma; dit is afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken.
  3. Informatie en inspiratie: individueel en in de groep
    Tijdens het programma vinden er op verschillende momenten individuele gesprekken plaats. Daarnaast woont u een aantal groepsbijeenkomsten bij. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Ook kunt u ervaringen uitwisselen over het programma en kunt u elkaar steunen en motiveren.

Stap 3: Dagelijks bewegen
Tijdens het programma COPD heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het programma. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u ons bellen (tel: 0527615251 ) of stuur een E-mail.

Het laatste nieuws van Fysiotherapie Bakker

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze praktijk en vakgebied.

KNVB- Erik & Jeroen ook werkzaam in Zeist
KNVB- Erik & Jeroen ook werkzaam in Zeist

Onze collega's Erik Stolte en Jeroen de Groet zijn naast hun werkzaamheden bij Fysiotherapie Bakker ook beiden 2 dagen aan het werk bij de KNVB in Zeist.

Lees meer
 De Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) van start!
De Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) van start!

De gecombineerde Leefstijl Interventie De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlinterventie waarbij ondersteuning op het gebied van bewegen, voeding en gedrag centraal staat. Deze GLI is een multidisciplinair programma vanuit Fysiotherapie Bakker, Diëtiste Marjolijn Bakker en de Buurtsportcoach van Carrefour .

Lees meer
Hoge waardering voor onze dienstverlening
Hoge waardering voor onze dienstverlening

Onze patiënten waarderen onze dienstverlening in 2022 opnieuw met een hoge score! Daar zijn wij erg blij mee en best wel trots op. De stem van de patiënt is voor ons relevant om samen onze zorg te verbeteren.

Lees meer